Krátkodobé pronájmy kanceláří
v moderních prostorách

Nabízíme krátkodobé pronájmy kanceláří v moderních prostorách, které se nacházejí nedaleko centra města, poblíž výjezdu z dálnice. Prostory jsou vhodné pro Vaše školení, semináře, konference, kurzy, prezentace, pohovory, výběrová řízení a obchodní jednání. Dále je možnost ubytování pro lektora v prostorách BRNOOFFICE s.r.o..

Využijte možnost krátkodobého pronájmu prostor pro Vaše firemní porady v podvečerním čase, nebo brzy ráno.

Aktualita
900,-

DENNÍ KANCELÁŘ

Denní kancelář již od 900,-Kč.
Více informací na telefonním čísle 776 622 260.

Sára Charlotta Sanža
jednatelka společnosti

CABINET 1

Doporučujeme pro školení, kurzy, prezentace nebo přednášky. Místnost je zpřístupněna 15 minut před časem uvedeným v objednávce.


Vybavení:
kancelářský nábytek
WIFI připojení
Whiteboard

Prostory pro:
10-25
osob
Objednat místnost

Cena pronájmu:
1500 Kč/4 hod.
2400 Kč/8 hod.
započatá hodina: 300 Kč
víkend, svátek: +600 Kč/den
večerní pronájem 16:00-20:00: 1800 Kč
Nezávazný dotaz

CABINET 2

Doporučujeme pro obchodní jednání, pohovory nebo jako samostatné pracoviště. Místnost je zpřístupněna 15 minut před časem uvedeným v objednávce.


Vybavení:
kancelářský nábytek
WIFI připojení

Prostory pro:
1-4
osob
Objednat místnost

Cena pronájmu:
900 Kč/4 hod.
1400 Kč/8 hod.
započatá hodina: 200 Kč
víkend, svátek: +600 Kč/den
večerní pronájem 16:00-20:00: 1000 Kč
Nezávazný dotaz

CABINET 5

Doporučujeme pro kurzy, pohovory, obchodní schůzky, firemní porady. Místnost je zpřístupněna 15 minut před časem uvedeným v objednávce.


Vybavení:
kancelářský nábytek
WIFI připojení
Whiteboard

Prostory pro:
1-8
osob
Objednat místnost

Cena pronájmu:
1000 Kč/4 hod.
1600 Kč/8 hod.
započatá hodina: 200 Kč
víkend, svátek: +600 Kč/den
večerní pronájem 16:00-20:00: 1300 Kč
Nezávazný dotaz

CABINET 10

Doporučujeme pro kurzy, pohovory, obchodní schůzky, firemní porady. Místnost je zpřístupněna 15 minut před časem uvedeným v objednávce.


Vybavení:
kancelářský nábytek
WIFI připojení
plátno

Prostory pro:
10-25
osob
Objednat místnost

Cena pronájmu:
1900 Kč/4 hod.
2900 Kč/8 hod.
započatá hodina: 350 Kč
víkend, svátek: +600 Kč/den
večerní pronájem 16:00-20:00: 2200 Kč
Nezávazný dotaz

Nezávazný dotaz


Váš email *

Vaše zpráva *

* Povinné položky

Objednat místnost


Kontaktní údaje

Jméno a příjmení *

Společnost
Ulice *
č.p. *
Město *
PSČ *
Telefon *
Email *

DIČ

Místnost
Uspořádání místnosti
Pronájem od *
Pronájem do *
Počet osob *
Fakturace

Technické vybavení

Občerstvení

ks 150,-Kč/termoska překapávané kávy (15 šálků)
ks Chlebíčky – 30,-Kč/ks
ks Koláčky – 20,-Kč/ks
ks Džus – 50,-Kč/1l

Ostatní
Vaše zpráva

* Povinné položky

Místnost je zpřístupněna 15 minut před časem uvedeným v objednávce. Místnost se uzavírá 15 minut po čase uvedeném v objednávce, pokud není s recepcí dohodnuto prodloužení. Za víkendový den a svátek se účtuje 500,-Kč/den k základní ceně.

obchodními podmínkami

Podmínky


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY


Na základě níže uvedených podmínek poskytuje BRNOOFFICE s.r.o. se sídlem Králova 9, 616 00 Brno, krátkodobé pronájmy školicích místností. Více...

 • BRNOOFFICE s.r.o. poskytuje krátkodobé pronájmy pouze podnikatelským subjektům pro účely školení, prezentací, pohovorů, obchodních jednání a firemních porad, které nejsou v rozporu s principem provozu Office centra BRNOOFFICE s.r.o. V souladu s tím, si pronajímatel vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout konkrétní objednávku. Klient je povinen pravdivě informovat pronajímatele o účelu pronájmu a tento schválený účel dodržet. V případě porušení tohoto ustanovení si vyhrazuje BRNOOFFICE s.r.o. právo pronájem ukončit s okamžitou platností.
 • Klient je povinen uhradit cenu za pronájem ve smluveném termínu. BRNOOFFICE s.r.o. neposkytuje pronájem subjektu, který je v prodlení s jakoukoli platbou.
 • Klient se zavazuje dodržovat Provozní řád budovy Králova 279/9, Brno, který je k dispozici všem klientům a zasláním objednávky výslovně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem seznámil a přijímá jej ve všech jeho důsledcích. Klient se zároveň zavazuje dodržovat Provozní informace, vyvěšené v pronajatých místnostech a pokyny pronajímatele k používání svěřené techniky a vybavení prostor.
 • Škody, které způsobí klient nebo kterýkoliv z účastníků a návštěvníků pohybujících se v jím pronajatých prostorách, uhradí klient v plném rozsahu v termínu předepsaném BRNOOFFICE s.r.o. spolu s ušlým ziskem za období odstraňování případných škod.
 • Klient není oprávněn vpouštět do prostor Office centra jiné osoby než ty, které jsou účastníky jeho akce a vstupují výhradnědo prostor, které jsou předmětem jeho pronájmu. Klient je odpovědný za veškeré škody způsobené zanedbáním této podmínky, tj. vpuštěním cizí osoby do objektu Office centra.
 • Pronájem prostor začíná a končí v časech uvedených na objednávce. Klientovi je umožněn vstup do pronajatých prostor 15 min. před časem uvedeným na objednávce a prostory se uzavírají 15 min. po čase uvedeném na objednávce. Ve stejném čase je klient povinen vrátit pronajímateli klíče a čipové karty. Časy uvedené na objednávce znamenají časy poskytnutí pronájmu a nikoli časy zahájení a ukončení akce pořádané klientem.
 • Klient bere na vědomí, že kapacita prostor uvedená v objednávkovém formuláři pro každou místnost je maximálním počtem osob, které mohou prostory ze strany klienta využívat. Překročení počtu osob nad rámec maximální kapacity podléhá písemnému souhlasu BRNOOFFICE s.r.o. z důvodu bezpečnosti práce a požární ochrany.
 • Zákaz kouření ve všech prostorách včetně zahrady.


CENY


Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Za každou započatou hodinu nad rámec objednávky účtujeme:
 • Cabinet 1 – 300,-Kč/hod.
 • Cabinet 2 – 200,-kč/hod.
 • Cabinet 5 – 200,-Kč/hod.
 • Cabinet 10 – 350,-Kč/hod.

Nabídka občerstvení je dle cen uvedených v objednávkovém formuláři, nebo dle dohody. V ceně pronájmu místnosti je zahrnuto použití whiteboardu, umístěného v každé místnosti. Zapůjčení prezentační techniky dle cen v objednávkovém formuláři. Klient hradí vždy čas uvedený na objednávce i v případě, že opustí místnost dříve. Cena zapronájem v čase od 16.00 – do 20.00 a příplatek za víkendy se účtuje dle platného ceníku služeb zveřejněného na webu společnosti www.brnooffice.cz

PLATEBNÍ PODMÍNKY


Platba se provádí fakturou s 5 denní splatností, zálohovou fakturou, věrnostní kartou, nebo v hotovosti. Klient, který využívá nabízené služby poprvé je povinen uhradit částku za služby zálohovou fakturou nebo v hotovosti před zahájením pronájmu.

STORNO PODMÍNKY


Při zrušení objednávky 5 a více pracovních dní před uvedeným termínem, zaplatí klient 40% z celkové ceny. Při zrušení objednávky 4 a méně pracovních dní před uvedeným termínem, zaplatí klient 70% z celkové ceny. Při zrušení objednávky v den uvedeného termínu, zaplatí klient 100% z celkové ceny. Klient odesláním objednávky souhlasí se storno podmínkami.

OBJEDNÁVKA


Objednávka, vyplněná a zaslaná klientem je závazná včetně uvedených storno podmínek. Po schválení objednávky zašle BRNOOFFICE s.r.o. klientovi potvrzující email. Na základě tohoto potvrzení je objednávka závazná pro obě strany. V případě, že BRNOOFFICE s.r.o. objednávku nepotvrdí, je odpovědností klienta ověřit, zda byla objednávka společnosti BRNOOFFICE s.r.o. doručena a zda je objednaný termín volný. BRNOOFFICE s.r.o. si vyhrazuje právo potvrzovat jen ty objednávky, které byly předem předjednány se zástupcem BRNOOFFICE s.r.o. a kde BRNOOFFICE s.r.o. potvrdila volný termín a vyjádřila souhlas s náplní činnosti provozované v pronajatých místnostech. Objednávky zaslané o víkendu a ve státní svátek budou zpracovány nejdříve následující pracovní den.